Övergripande asbestarbeten tryggt i Lapplandsregionen

Våra yrkesmän har alltid målet att utföra alla slags asbestarbeten tryggt. Utöver i Lapplandsregionen står vi gärna till tjänst också annanstans i Finland. Fråga om mer!

Vi sanerar och vi river

Vi utför alla asbestarbeten med utrustning som skräddarsytts för ändamålet, därför att vi vill alltid verka till våra kunders bästa. Via får du till exempel:

  • Asbetsrivningsarbeten
  • Mögelsaneringar
  • Sotning av ventilationskanaler
  • Diamantborrnings- och sågningstjänster
  • Lyfttjänster
  • Pikhuggningar