Borrnings-, och metallarbeten i Lapplandsregionen

Northdrill är ett företag i borrningsbranschen och beläget i Rovaniemi. Northdrill har en bifirmor: North Metal. Via oss kan du alltså låta erfarna yrkesmänniskor utföra borrnings-, asbest- och metallarbeten. Generellt omfattar vårt verksamhetsområde hela Lapplandsregionen.

Northdrill Oy

Northdrill Oy har specialiserat sig på att utföra olika slags borrningsarbeten. Vi utför bl.a. bergborrningar och djupborrningar i Finland och även i Sverige och Norge. Bekanta dig med vårt kunnande!

North Metal

North Metals kärnkompetens ligger kring arbeten i metallbranschen. Vår gedigna erfarenhet garanterar arbetenas höga kvalitet. Utöver arbetena i metallbranschen utför vi även service, reparationer och besiktningar av tung utrustning. Se vår service!

Ta kontakt

Oavsett vilken tjänst du behöver av dem som vi erbjuder, tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig mer än gärna. Fråga om mer!