Northdrill Oy utför borrningsarbeten i Norden

Northdrill Oy är proffset när det gäller borrningar. Vi utför mångsidiga borrningsarbeten för våra kunder överallt i Finland, Sverige och Norge. Vid behov utför vi arbeten även längre borta, fråga om mer!


Små och stora projekt

Vi utför kärnborrningar i alla skeden av malmletning, såväl vid kartläggningen av malmfyndigheter som under gruvdriften. Vi utför såväl små som stora borrningsprogram enligt kundens önskemål.


Bekanta dig med borrningsarbetena!


Omfattande kundkrets

Vi skräddarsyr all vår service enligt våra kunders behov, kundkretsen är således omfattande. Våra kunder är bland annat gruvbolag, forskningsinstitut, utvecklingsbolag i gruvbranschen samt konsultbolag.