Metallarbeten från North Metal i Lapplandsregionen

North Metal är en bifirma till Northdrill Oy. Som namnet antyder är North Metal specialiserat på metallarbeten som utförs i Lapplandsregionen. Vi utför alla slags metallverkstadsarbeten med över 30 års erfarenhet. 

Kontakta oss!

Maskinverkstad

Vi utför metallarbeten med gedigen yrkeskunnighet och utrustning av hög kvalitet. Vår kundkrets omfattar stora och små företag, allt från byggfirmor till industriella aktörer.

De maskinverkstadsarbeten som vi erbjuder omfattar:

 • plåtbearbetning

 • maskinbearbetning

 • svarvning

 • fräsning

 • svetsning

 • skärning

 • sågning

 • borrning

Verkstad för tung utrustning

Vi utför också:

 • bromsjusteringar på tung utrustning

 • service och reparationer av tung utrustning

 • besiktningar av tung utrustning