Diamantborrning och diamantarbeten med erfarenhet

Det är vår huvudsakliga uppgift att leverera bergprover från de platser och önskade djup som kunden anvisar. Vi verkar huvudsakligen i Lappland men betjänar våra kunder också i Sverige och Norge.

Ta kontakt!

Maskiner av hög kvalitet

För ögonblicket förfogar vi över fyra ovanjordiska och två underjordiska borrmaskiner för att ta bergprover. Alla dessa alla är planerade för så mångsidig och effektiv borrning som möjligt.

Det är viktigt för oss att borrningsutrustningen kan förflyttas så snabbt och så bekvämt som möjligt.

Ovanjordisk utrustning

De ovanjordiska borrningsenheterna körs med egna drivmotorer på breda larvfötter av gummi, de lämnar således nästan inga spår alls i terrängen. Även borrören medföljer behändigt i kassetter som har planerats särskilt för rören.

Den enda servicetrafiken till borrningsplatsen görs med en terränghjuling eller motorkälke beroende på förhållandena. Detta är unikt bland borrningsbolag och minimerar miljöolägenheterna från borrningsåtgärder.

Underjordisk utrustning

Även de underjordiska borrningsenheterna kör med egna motorer på ett mobilt underrede och kan borra i nästan alla riktningar från ett och samma ställe.

Vi utför även horisontalmätningar

Utöver djupborrningar erbjuder vi för företag även horisontalmätningar av borrhål med Deviflex-mätapparater (2 st.). Vi förfogar dessutom över en inklinometer.