Northdrill Oy utför borrningsarbeten i Norden

Northdrill Oy är proffset när det gäller borrningar. Vi utför mångsidiga borrningsarbeten för våra kunder överallt i Finland, Sverige och Norge. Vid behov utför vi arbeten även längre bort. Fråga mer!

Kontaktuppgifter

Små och stora projekt

Vi utför kärnborrningar i alla skeden av malmletning, såväl vid kartläggningen av malmfyndigheter som under gruvdriften. Vi utför såväl små som stora borrningsprogram enligt kundens önskemål.

Bekanta dig med borrningsarbetena!

Omfattande kundkrets

Vi skräddarsyr all vår service enligt våra kunders behov, vår kundkrets är därför omfattande. Våra kunder är bland annat gruvbolag, forskningsinstitut, utvecklingsbolag inom gruvbranschen samt konsultbolag.